Onze Statuten en reglementen zijn te downloaden via onderstaande link:

 

Statuten: Statuten WSV De Lek

Bestuursreglement: Bestuursreglement WSV De Lek

Havenreglement: Havenreglement WSV De Lek

Huishoudelijkreglement: Huishoudelijk reglement WSV De Lek

Privacy reglement videobewaking: Privacy reglement videobewaking WSV De Lek

Clubschip 'De Ark' reglement: Reglement clubschip De Ark WSV De Lek

Aktiviteitencomissie reglement: Reglement aktiviteitencommissie WSV De Lek

Arbitragecommissie reglement: Reglement arbitragecommissie WSV De Lek