Onze Statuten en reglementen zijn te downloaden via onderstaande link:

 

Statuten: Statuten WSV De Lek

Bestuursreglement: bestuursreglement-wsv-de-lek.pdf

Havenreglement: havenreglement-wsv-de-lek.pdf

Huishoudelijkreglement: huishoudelijkreglement-wsv-de-lek.pdf

Privacy reglement videobewaking: privacy-reglement-videobewaking-wsv-de-lek.pdf

Clubschip 'De Ark' reglement: reglement-clubschip-de-ark-wsv-de-lek.pdf

Aktiviteitencomissie reglement: reglement-aktiviteitencommissie-wsv-de-lek.pdf

Arbitragecommissie reglement: reglement-arbitragecommissie-wsv-de-lek.pdf