Geschiedenis

De WSV “De Lek” is opgericht op 3 februari 1964, zonder haven. Al in 1918 kwamen er mensen bijeen om een Roei- en Zeilvereniging op te richten. In 1968 ging een lang gekoesterde wens, van de toen 70 leden tellende vereniging in vervulling. De firma Smit-Kinderdijk deelde mede dat de WSV “De Lek” voor twee jaar de beschikking kreeg over de “Rederijhaven” en daarmee de kans een eigen haven te exploiteren. Die  “Rederijhaven” was wel een haven in de betekenis van een inham die beschutting bood tegen slecht weer. De haven was door verzanding opdiep en moest worden uitgebaggerd. Op die locatie is nooit een haven gerealiseerd.

de-haven-voor-exploitatie

Bij de bouw van 37 woningen werd door de WSV “De Lek” de eerste aanzet gegeven voor een eigen jachthaven en werd een perceel grond en water gehuurd van de gemeente voor het afmeren van pleziervaartuigen. Voor het ontstaan van de haven lagen de schepen verspreid in diverse werkhavens van J. &K. Smit en in de Bakkerskil.

De “mannen van het eerste uur” waren onverzettelijk en zonder hun was de haven nooit geworden wat hij nu is. Vanaf 1975 zijn er veel werkzaamheden in eigen beheer uitgevoerd. Zo werd de haveningang versmald, palen geslagen bij de uithouders en de schoeiing aan de westzijde verbeterd. In Sleeuwijk werd er een Ark gekocht en opgehaald waarbij de tjalk van de toenmalige voorzitter als sleepboot fungeerde. In onze eigen haven is de Ark met een fraai terras, een uitnodigende bar en mooie sanitaire voorzieningen, een bestuurskamer en een niet te vergeten knutselruimte, verder door de leden afgebouwd.

De onverzettelijkheid, het doorzettingsvermogen, alle onderhoudswerkzaamheden waaronder het baggerwerk, het onderhoud aan de taluds en de vele aanzienlijke investeringen hebben ertoe geleid dat er in november 1988 met de gemeente een langdurende overeenkomst kon worden gesloten.   

De mooie jachthaven aan de Lek heeft maar liefs 82 ligplaatsen en een prima uitvalsbasis naar al het moois wat de Krimpenerwaard te bieden heeft. Veel passanten brengen als ze onze haven bezoeken ook een bezoekje aan het tegenover de haven liggende Kinderdijk. De WSV “De Lek” biedt een diversiteit aan sporten en recreatie in de Krimpenerwaard, bijvoorbeeld de bekende Nederlek Regatta. Dit zijn de zeilwedstrijden op de Lek tussen Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk. Met alle facetten van het stromend water, het getij, de wind en de grote vaart elke keer weer een mooi schouwspel, waar ook veel bewonderaars vanaf de dijk kunnen genieten.

De kracht van de WSV “De Lek”: de gezamenlijke activiteiten die worden georganiseerd “samen varen, samen ondernemen, samen onderhoud plegen en samen deelnemen aan de vele gezellige avonden” .

Een bezoek aan de haven waard!

out