Passanten

 Passanten zijn welkom bij de WSV “De Lek”!

 Onze vereniging is verheugd, dat u onze haven als passant bezoekt. Hieronder een aantal wetenswaardigheden ten aanzien van onze haven en de directe omgeving.

Onze haven meesters komen dagelijks aan het einde van de middag/begin avond langs in de haven. U kunt hen ook bereiken door te bellen met 06-13412430.

Mocht u door omstandigheden de havenmeester mislopen dan treft u alle informatie aan in de hal van ons clubhuis de Ark. Naast de deur is ook een postbak met passantenbonen enveloppe aanwezig. U wordt verzocht een bon in te vullen, het gele exemplaar achter te laten in de postbak en het verschuldigde liggeld over te maken op rekening NL56RABO0333801849 van WSV de Lek onder vermelding van liggeld en naam boot.

 Het liggeld voor passanten is € 2.00 per strekkende meter per nacht, incl electra ( 6A )

Betaling alleen via PIN !!

 

Vrije ligplaatsen

Groene bordjes in de box (hangend aan de steiger) geven aan dat de box vrij is.

Diepgaande schepen, tot zo'n 2 meter, kunnen 2 uur voor en na hoogwater terecht in de boxen achter ons clubgebouw "De Ark". Vaart u dan links van het clubhuis langs en kies dan 1 van de grote boxen, rechts.

 

Sanitair

In "De Ark", het drijvende clubhuis van WSV De Lek, zijn toiletten, wastafels en een douche (muntje 50ct) beschikbaar. Wij verzoeken u van de toiletten gebruik te maken en uw onderwatertoilet aan boord niet te gebruiken.

 

Noodnummers

Noodnummer bel altijd 112!

Gezondheidscentrum Dokter aan de Lek kantoortijden 08.00-17.00

Huisartsenpraktijk Krimpen a/d Lek                       0180-586.586 (optie 2)

Spoedlijn                                                                                0180-580.400

Apotheek                                                                               0180-586.586 (optie 3)                                
HAP Midden Holland buiten kantooruren          0182-322.488

Politie                                                                      0900-8844
Brandweer                                                           0180-667.793
Dierenarts:                                                          0180-522.336
Spoedgevallendienst tandartsen             010-271.7729

 Wifi

WIFI-code (in en nabij "De Ark"):  wsv50jaar 

Code Hek

Verkrijgbaar via havenmeester of informatiebord in de hal van de Ark